HANNE NIELSEN & BIRGIT JOHNSEN _ VIDEORAUM

  DK   UK

                                      Kunstnere og kuratorer

 

Hanne Nielsen
Kærvej 6
8230 Åbyhøj
Danmark
 

Mobil: +45 26786079

Email: hannenielsen@stofanet.dk

     

 

 

Birgit Johnsen
Strandbyvej 27
8240 Risskov
Danmark
Tel. +45 86173275

Mobil: +45 20442828

Email: birgitjohnsen@mail.dk

 

 

 

Projektkoordinator

 

Karin Petersen

Henrik Hertz Vej 10

8230 Aarbyhøj.

Danmark

mobil: +45 30254489

Email. karin.aaholm@gmail.com